Zbiornik suchej retencji Malinówka 1

Firma Elektryczna HERZ wykonywała pracę elektryczne na budowie suchego zbiornika małej retencji na potoku Malinówka. Pracę polegały na przebudowie sieci NN odcinek 320mb oraz budowa oświetlenia.