Rozbudowa i przebudowa oświetlenia, SN i kanału technologicznego ul. Łaszkiewicza, Kantora i Śliczna Kraków (ZDMK)