AC Hotels Marriott w Krakowie

HERZ 2 sp. z o.o. sp. k. realizowała kompletną instalację elektryczną i teletechniczną dla inwestycji AC Hotels Marriott al. 3 Maja 51 w Krakowie. Wykonano również instalację inteligentnego zarządzania budynkiem BMS.