Wrocławska w Krakowie – B1, B2, B3 ,B5

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (B1, B2, B3 i B5) zlokalizowany przy ulicy Wrocławskiej i Racławickiej w Krakowie. Zakres prac wykonywanych przez Firmę Elektryczną HERZ obejmował dostawę i montaż: rozdzielnic energii elektrycznych budynku, instalację wyłączenia pożarowego dla budynków wraz z przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu, instalację administracyjnych obwodów siłowych i oświetlenia, instalację gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację elektryczną w mieszkaniach, zasilania urządzeń instalacji sanitarnych, zasilania urządzeń instalacji niskoprądowych, instalację ogrzewania rur, instalację grzania ramp zjazdowych, instalację uziemiającą oraz odgromową, instalację połączeń wyrównawczych, instalację ochrony przepięciowej oraz instalację ochrony przeciwpożarowej. Łącznia liczba mieszkań w których wykonano instalację elektryczną wynosi 432 mieszkania. Pod każdym z budynków zlokalizowany jest dwupoziomowy parking.

Termin realizacji zadania od maja 2019 do września 2020 roku.