Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów

Zakres Firmy HERZ obejmował wykonanie następujących instalacji elektrycznych w 3 budynkach: oświetlenia i gniazd wtyczkowych, sygnalizacji dzwonkowej, instalacji teletechnicznej, połączeń wyrównawczych, ochrony od porażeń elektrycznych, instalacji domofonowej, oświetlenia awaryjnego, piorunochronnej ochrony przed przepięciami, podgrzewania wpustów i wjazdu. Łącznie instalacja elektryczna i teletechniczna została wykonana w 170 mieszkań oraz w garażu podziemnym zlokalizowanym przy ulicy Górnych Wałów w Gliwicach. Zakres prac zewnętrznych obejmował wykonanie linii kablowych nN dla zasilania budynków oraz linii kablowej oświetlenia zewnętrznego zgodnie z  warunkami zasilania.