Facimiech w Krakowie

Kraków, ul. Facimiech, Zakres prac obejmował:  Montaż i połączenie rozdzielnic głównych RG; rozdzielnic obiektowych (administracji, piętrowych, technologicznych); trasy linii glz, wlz, obwodów przeciwpożarowych i słaboprądowych; układy pomiarowe; instalacja oświetlenia podstawowego; instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V; wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej:; wyłączniki główne WG; oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne; oddymianie klatek schodowych; ochrona odgromowa; ochrona przeciwporażeniowa; instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych; instalacja ochrony przepięciowej.