Lema w Krakowie – Osiedle Super Nova

Firma Elektryczna HERZ wykonywała instalację eklektyczną i teletechniczną dla budowy zespołu zabudowań mieszkalno-usługowych wielorodzinnej wraz z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi przy ulicy Lema w Krakowie.  W sumie zostało wykonanych 185 mieszkań w 5 budynkach. Zakres prac obejmował Instalacje i urządzenia elektryczne – część wspólna (rozdzielnice, trasy kablowe, kable i przewody, oprawy oświetleniowe,  osprzęt elektryczny, instalacja odgromową, instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych). Część mieszkalną (tablice mieszkaniowe; okablowanie, osprzęt  instalacyjny). Instalację teletechniczna (instalacja oddymiania, instalacja RTV-SAT, TV kablowa, instalacja videodomofonowa, instalacja internetowa – telefoniczna).