Budynki Mieszkalne, ul. Bytkowska w Katowicach

Firma Elektryczna HERZ  wykonywała zakres: Instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, rozdzielni elektrycznych, osprzętu elektrycznego, opraw, instalacji niskoprądowych (telefon, internet, RTV-SAT, domofon, LPG i CO), instalacji odgromowych dachów dla budynków mieszkalnych A, B, C, D w Katowicach przy ulica Bytkowskskiej [213 mieszkań].

Termin realizacji zadania od października 2017 do października 2019 roku.