Hotel ZDZ ul. Wybickiego 3A

Zakres prac wykonywany przez firmę HERZ to: instalacja teletechniczna (sieć komputerowa, telefony IP oraz WiFi). monitoring wizyjny budynku (CCTV), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji IP (IPTV), instalacja przyzywowa, system automatyki budynku, instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), instalacja oddymiania klatek schodowych, instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), system nagłośnienia budynku, system audio-video (AV) dla sal konferencyjnych. Dla części instalacji elektrycznych zostały wykonane: tablice rozdzielni elektrycznych, koryta i drabinki kablowe, rurki elektroinstalacyjne, kable i przewody dla zasilania w tym przewody ognioodporne, kable i przewody obwodów ogólnych, gniazda i zestawy gniazd PEL, osprzęt elektroinstalacyjny łączników i czujek ruchu, oprawy oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego/ewakuacyjnego, instalacja odgromowa, uziemiająca oraz połączeń wyrównawczych. 

Termin realizacji zadania od października 2018 do listopada 2019 roku.