Dostawa kontenerowej stacji transformatorowej

Dostawa i montaż stacji transformatorowej olejowej SN 15 kV wraz z uziemieniem stacji.

Termin realizacji zadania marzec 2018 roku.