HOTEL WERSAL – Zakopane ul. Tetmajera

Firma Elektryczna HERZ  wykonywała zakres: oświetlenia podstawowego; oświetlenia awaryjnego i kierunkowego; gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz; zasilania poszczególnych urządzeń; rurarzu i okablowanie instalacji informatycznej, sieć LAN; rurarzu i okablowanie instalacji telefonicznej; rurarzu i okablowanie instalacji radiowo – telewizyjnej RTV-SAT; połączeń wyrównawczych; odgromową; piorunochronną; okablowaniem ochrony przed porażeniem. Dla dwóch budynków A i B (104 pomieszczenia), garaż podziemny oraz instalację zewnętrzną.

Termin realizacji zadania od maja 2018 do listopada 2019 roku.