Modernizacja Placu Gen. Henryka Dąbrowskiego w Nowym Sączu – Płyta Autobusowa MDA

Zakres prac obejmował: demontaż istniejącej infrastruktury oświetlenia placu, demontaż starych sieci energetycznych, budowę kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, instalację oświetlenia placu oraz wiat postojowych, doprowadzenie okablowania i zasilania elementów wiat postojowych, ogrzewanie rynien.

Termin realizacji zadania od września 2017 do marca 2018 roku.