Rewitalizacja Centrum Chełmca

Rewitalizacja Centrum Chełmca – Projekt budynku usługowego przeznaczonego na funkcję rekreacji, wystawienniczą, edukacyjną, hotelową, gastronomii i obserwatorium astronomiczne wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturą techniczną w Chełmiec. Zakres prac Firmy Elektrycznej HERZ obejmował m.in.: Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej (oświetlenie: komunikacji, sali wielofunkcyjnej, edukacyjnej, pomieszczeń sanitarnych, garażu, elewacji budynku, terenu; kompletnego okablowania elektrycznego, osprzętu elektrycznego). Instalacji teletechnicznej (instalacji LAN, monitoringu, telewizji, SAP, ODD, CO i LPG, kompletnego okablowania teletechnicznego i projektowanych urządzeń). Prac związanych z przekładką sieci energetycznej kolidujących z inwestycją oraz docelowym zasilaniem budynku.

Termin realizacji zadania od listopada 2017 do października 2018 roku.