Budynki Mieszkalne przy ulicy Paderewskiego w Rzeszowie – Budowa słupowej Stacji TRAFO

Zakres prac które wykonuje Firma Elektryczna HERZ obejmował:

  • Budowa linii kablowych nN pomiędzy słupami,
  • Przebudowa stanowisk słupowych nN,
  • Przebudowa odcinka oświetlenia ulicznego,
  • Demontaż uwolnionych linii napowietrznych,
  • Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
  • Budowa linii telekomunikacyjnej pomiędzy słupami,
  • Wykonanie sprowadzeń linii telekomunikacyjnej ze słupami,
  • Przeprowadzenie prac odbiorczych,
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji zadania lipiec 2017 r.