Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych przy ulicy Siewnej i Bociana w Krakowie

Zakres prac które wykonywała Firma Elektryczna HERZ obejmował wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z systemami pożarowym, oddymiania oraz oświetlenia zewnętrznego. Na terenie zostało zrealizowane 84 mieszkania wraz z podziemnym garażem. Inwestor 3D + GO SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
31-231 KRAKÓW, UL. SIEWNA 30A.

Termin realizacji zadania od września 2016 do maja 2017 roku.