Kraków – Bunscha Park etap II, III

Zakres prac które wykonuje Firma Elektryczna HERZ obejmuje wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej z elementami instalacji teletechnicznej w tym detekcji CO i LPG oraz oddymiania wraz z oświetleniem zewnętrznym. Na terenie są realizowane 3 budynki, w kolejnych etapach II i III. Pod budynkami są wydzielone garaże podziemne. Inwestor Bunscha Park sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1).

Termin realizacji zadania od maja 2017 do listopada 2018 roku.