Kraków – Polonijna etap III

Zakres prac które wykonywała Firma Elektryczna HERZ obejmował wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z systemami, oddymiania oraz oświetlenia zewnętrznego, likwidacją istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, na działkach nr 227/43 oraz części działki nr 227/59 obręb 50 Podgórze, Kraków. Na terenie zostało zrealizowane 229 mieszkań w czterech budynkach pod wspólnym garażem. O łącznej powierzchni użytkowej 9 657,42 m2. Inwestor Galinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polonijna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Szwedzkiej.

Termin realizacji zadania od maja 2016 do października 2017 roku.