Kraków – Drukarska

Zakres prac które wykonała Firma Elektryczna HERZ obejmował wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z systemami: Przeciwpożarowymi, oddymiania, Detekcji CO i LPG oraz oświetleniem zewnętrznym. Na planowanej inwestycji zostało zrealizowane 101 mieszkań oraz garaż podziemny o łącznej powierzchni użytkowej 8 494,34 m2 . Inwestor KMP Drukarska Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 28.

Termin realizacji zadania od września 2016 do sierpnia 2017 roku.