Kraków – Bunscha Park – Etap I

Zakres prac które wykonywała Firma Elektryczna HERZ obejmował wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej z elementami instalacji teletechnicznej w tym detekcji CO i LPG ,oraz oświetlenie zewnętrzne. Na terenie zostało zrealizowane 2 budynki oraz garaż podziemny. Inwestor Bunscha Park sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1).

Termin realizacji zadania od lutego 2016 do marca 2017 roku.