Kraków – Zielony Most

Zakres prac które wykonywała Firma Elektryczna HERZ obejmował wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z systemami pożarowym, oddymiania oraz oświetlenia zewnętrznego. Na terenie zostało zrealizowane 3 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 2 301,62 m2. Inwestor Galinvest Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa Zielony Most ul. Szwedzka 25/2 w Krakowie.

Termin realizacji zadania od października 2015 do stycznia 2016 roku.